اینروزها عجیب هوای نوشتن دارم اما دردهایم نوشتنی نیستند، می دانی؟!درد که نه.... اسمش دلتنگی ست، بی حوصلگی، تنهایی، سرما ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 21 بازدید
  آوای باد انگار آوای خشکسالی ست دنیا به این بزرگی، یک کوزه سفالی ست باید که عشق ورزید، باید که مهربان بود زیرا ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 19 بازدید
مهر 91
1 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 85
1 پست
تیر 85
3 پست
خرداد 85
3 پست
اسفند 84
3 پست
بهمن 84
2 پست
دی 84
1 پست
آبان 84
3 پست
مهر 83
8 پست
شهریور 83
7 پست
مرداد 83
7 پست
تیر 83
4 پست
اسفند 82
10 پست
بهمن 82
13 پست