نوروز ماندگار است...

 

دوباره معجزه آب و آفتاب و زمین
شکوه جادوی رنگین کمان فروردین
شکوفه و چمن و نور و رنگ و عطر و سرود
سپاس و بوسه و لبخند و شادباش و درود
دوباره چهره نوروز و شادمانی عید
دوباره چشم و دل ما و عشق و نور و امید....

خوشحالم که دوباره از راه رسیدی بهار من... فروردین من....

نوروز آریایی تان پیروز...

/ 0 نظر / 14 بازدید